Globálne energetické riešenia pre Váš dom, budovu, alebo bytglobalne energeticke riesenia

Poskytujeme globálne riešenia pre efektívnu energetickú nezávislosť a bezpečnosť vo vašich rodinných domoch, bytoch a firemných budovách

 • ponúkame iba certifikované, kvalitné a časom overené komponenty
 • máme vždy aktuálne informácie o dotáciách 2019
 • kvalita, odbornosť, najvýhodnejšie ceny a profesionálny prístup sú pre nás prvoradé
 • všetky riešenia pod jednou strechou na kľúč a individuálne pre každého klienta
 • všetku administratívu môžete prenechať na nás
 • už viac ako 350 nainštalovaných systémov po celom Slovensku a ďalších viac ako 200 dodaných systémov

POSTUP PRÁC:

 • 1. PRVÝ KONTAKT - Pri prvom kontakte zistíme vaše požiadavky, očakávania a ciele.
 • 2. SPRACOVANIE NÁVRHU RIEŠENIA - Na základe podkladov od vás, spracujeme návrh riešenia a cenovú ponuku.
 • 3. OBHLIADKA - Po odsúhlasení prvotného riešenia prídeme na obhliadku. Počas obhliadky vám presne vysvetlíme všetky detaily, dohodneme trasy vedení a umiestnenia technológie. Po obojstrannom odsúhlasení a vašom záujme o konzultované riešenie, podpíšeme zmluvu o dielo.
 • 4. ADMINISTRATÍVNE PRÁCE - Riešime všetku administratívu a legislatívu, od vás je potrebná len súčinnosť.
 • 5. DOTÁCIA - Ak máte riešenie dotované štátnym príspevkom, čaká sa v tomto kroku na jeho obdržanie – znova je od vás potrebná len súčinnosť.
 • 6. SAMOTNÁ REALIZÁCIA DIELA - Inštalácia trvá zväčša jeden, maximálne dva dni, v závislosti od veľkosti inštalácie. Z vašej strany je potrebné umožniť našim technikom prístup k miestam, spojeným s inštaláciou. Kávička od vás poteší, nie je podmienkou pre úspešnú inštaláciu.
 • 7. ADMINISTRATÍVNE UKONČENIE A PLATBA - Po odovzdaní diela vám zašleme kompletnú dokumentáciu, potrebnú k správnej prevádzke a údržbe zariadení. Obdržíte aj faktúru na úhradu dopredu dohodnutej ceny.
 • 8. ZÁRUČNÝ SERVIS
 • 9. POZÁRUČNÝ SERVIS